Εργογραφία

2015-07-01 16:33

Κάποια από τα βιβλία του είναι:

ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑΤΑ

Ø  Η ζωή και ο θάνατος του Καραβέλα

Ø  Οι σκλάβοι στα δεσμά τους, Ελευθερουδάκης

ΝΟΥΒΕΛΕΣ

Ø  Το Πάθος

Ø  Η τιμή και το χρήμα

Ø  Κατάδικος

ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ

Ø  Το βίο της κυράς Κερκύρας

Ø  Πίστομα

Ø  Juventus Mundi

Ø  Ακόμα;

Ø  Κασσώπη

Ø  Απελλής

Ø  Τίμιος κόσμος

Ø  Η ζωή του χωριού

ΠΟΙΗΜΑΤΑ

Ø  Ανέκδοτα σονέτα του Κωνσταντίνου Θεοτόκη

Ø  Τα Σονέτα

 

                                                                          Πηγή: https://el.wikipedia.org/wik/