Πηγή: BiblioNet

2015-07-05 10:58

Κάποια από τα βιβλία του είναι:

  • Η φόνησσα
  • Η Γυφτοπούλα
  • Όνειρο στο κύμα και άλλα διηγήματα
  • Παιδική πασχαλιά
  • Η νοσταλγία του Γιάννη
  • Der Kirchenscheue
  • Ο Αλιβάνιστος
  • Έμποροι των Εθνών