Πηγή: Πύλη για την Ελληνική γλώσσα

2015-07-20 09:23

Κάποια από τα βιβλία του Κάλβου είναι:

  • Ωδές
  • Το ψαλτήριον του Δαυίδ
  • Ελπίς πατρίδος κ.α.