Σύμφωνα με την εξεταστέα ύλη 2013-2014

2015-08-15 17:43

Ιστορία Α.docx (14329)

Το παραπάνω αρχείο είναι δημιουργημένο σύμφωνα με την εξής εξεταστέα ύλη:

σελ.12-31(πιν*.15,22), 32-33, 48-51, 57 (πιν.57), 60, 82-85, 89-99 

*πίνακα