Το βιβλίο

2015-07-01 17:11

Στην ιστοσελίδα:  el.wikisource.org/wiki/%CE%97_%CE%A4%CE%B9%CE%BC%CE%AE_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CF%84%CE%BF_%CE%A7%CF%81%CE%AE%CE%BC%CE%B1/%CE%9A%CE%B5%CF%86%CE%AC%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CE%BF_%CE%91%27 έχετε την δυνατότητα να διαβάσετε το βιβλίο του Θεοτόκη ''Η τιμή και το χρήμα''.