2013-2014

Θέματα των Πανελληνίων εξετάσεων που έπεσαν το χρονικό διάστημα 2013-2014 μαζί με τις απαντήσεις για κάθε μάθημα γενικής παιδίας και επιλογής αντίστοιχα.

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Εκφωνήσεις και απαντήσεις

2015-07-16 17:57
Στην διεύθυνση αυτή θα βρείτε τις εκφωνήσεις του μαθήματος σε μορφή PDF: 2014NeoellinikiGlwssa.pdf (219088)  Στην διεύθυνση αυτή θα βρείτε τις απαντήσεις του μαθήματος σε μορφή PDF: mthdk-frntstra_neo.pdf (60032)  Πηγή: Μεθοδικό Φροντιστήριο 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Εκφωνήσεις και απαντήσεις

2015-07-16 17:58
Στην διεύθυνση αυτή θα βρείτε τις εκφωνήσεις του μαθήματος σε μορφή PDF: 2014MathGenikis.pdf (221431)  Στην διεύθυνση αυτή θα βρείτε τις απαντήσεις του μαθήματος σε μορφή PDF: 2014MathGenikisApant.pdf (809443)  Πηγή: Μεθοδικό Φροντιστήριο 

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Εκφωνήσεις και απαντήσεις

2015-07-16 17:58
Στην διεύθυνση αυτή θα βρείτε τις εκφωνήσεις του μαθήματος σε μορφή PDF: 2014BiologiaGenikis.pdf (323980)  Στην διεύθυνση αυτή θα βρείτε τις απαντήσεις του μαθήματος σε μορφή PDF: 2014BiologiaGenikisApant.pdf (857395)  Πηγή: Μεθοδικό Φροντιστήριο 

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Εκφωνήσεις και απαντήσεις

2015-07-16 17:59
Στην διεύθυνση αυτή θα βρείτε τις εκφωνήσεις του μαθήματος σε μορφή PDF: 2014FysikiGenikis.pdf (257794)  Στην διεύθυνση αυτή θα βρείτε τις απαντήσεις του μαθήματος σε μορφή PDF: 2014FysikiGenikisApant.pdf (792877)  Πηγή: Μεθοδικό Φροντιστήριο 

ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Εκφωνήσεις και απαντήσεις

2015-07-16 17:59
Στην διεύθυνση αυτή θα βρείτε τις εκφωνήσεις του μαθήματος σε μορφή PDF: 2014IstoriaGenikis.pdf (224455) Στην διεύθυνση αυτή θα βρείτε τις απαντήσεις του μαθήματος σε μορφή PDF: 2014IstoriaGenikisApant.pdf (758612)  Πηγή: Μεθοδικό Φροντιστήριο 

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ (μαθ.επιλογής)

Εκφωνήσεις και απαντήσεις

2015-07-16 17:59
Στην διεύθυνση αυτή θα βρείτε τις εκφωνήσεις του μαθήματος σε μορφή PDF: 2014ArxesOikTheorias.pdf (161002) Στην διεύθυνση αυτή θα βρείτε τις απαντήσεις του μαθήματος σε μορφή PDF: 2014ArxesOikTheoriasApant.pdf (922991)  Πηγή: Μεθοδικό Φροντιστήριο 

ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Εκφωνήσεις και απαντήσεις

2015-07-16 17:59
Στην διεύθυνση αυτή θα βρείτε τις εκφωνήσεις του μαθήματος σε μορφή PDF: 2014Arxaia.pdf (253022) Στην διεύθυνση αυτή θα βρείτε τις απαντήσεις του μαθήματος σε μορφή PDF: 2014ArxaiaApant.pdf (959390)  Πηγή: Μεθοδικό Φροντιστήριο 

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Εκφωνήσεις και απαντήσεις

2015-07-16 17:59
Στην διεύθυνση αυτή θα βρείτε τις εκφωνήσεις του μαθήματος σε μορφή PDF: 2014Logotexnia.pdf (195537) Στην διεύθυνση αυτή θα βρείτε τις απαντήσεις του μαθήματος σε μορφή PDF: 2014LogotexniaApant.pdf (741162)  Πηγή: Μεθοδικό Φροντιστήριο 

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Εκφωνήσεις και απαντήσεις

2015-07-16 18:00
Στην διεύθυνση αυτή θα βρείτε τις εκφωνήσεις του μαθήματος σε μορφή PDF: 2014Latinika.pdf (163783) Στην διεύθυνση αυτή θα βρείτε τις απαντήσεις του μαθήματος σε μορφή PDF: 2014LatinikaApant.pdf (742834)  Πηγή: Μεθοδικό Φροντιστήριο 

ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Εκφωνήσεις και απαντήσεις

2015-07-16 18:00
Στην διεύθυνση αυτή θα βρείτε τις εκφωνήσεις του μαθήματος σε μορφή PDF: 2014IstoriaKat.pdf (245251) Στην διεύθυνση αυτή θα βρείτε τις απαντήσεις του μαθήματος σε μορφή PDF: 2014IstoriaKatApant.pdf (624816)  Πηγή: Μεθοδικό Φροντιστήριο 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ I

Εκφωνήσεις και απαντήσεις

2015-07-16 18:01
Στην διεύθυνση αυτή θα βρείτε τις εκφωνήσεις του μαθήματος σε μορφή PDF: 2014MathKat (1).pdf (240386) Στην διεύθυνση αυτή θα βρείτε τις απαντήσεις του μαθήματος σε μορφή PDF: 2014MathKat (1).pdf (240386)  Πηγή: Μεθοδικό Φροντιστήριο 

ΧΗΜΕΙΑ-ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ I

2015-07-16 18:01
Στην διεύθυνση αυτή θα βρείτε τις εκφωνήσεις του μαθήματος σε μορφή PDF: 2014Bioxhmeia.pdf (290545) Στην διεύθυνση αυτή θα βρείτε τις απαντήσεις του μαθήματος σε μορφή PDF: 55.pdf (421232)  Πηγή: Μεθοδικό Φροντιστήριο 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ I

Εκφωνήσεις και απαντήσεις

2015-07-16 18:01
Στην διεύθυνση αυτή θα βρείτε τις εκφωνήσεις του μαθήματος σε μορφή PDF: 2014Hlektrologia.pdf (238083) Στην διεύθυνση αυτή θα βρείτε τις απαντήσεις του μαθήματος σε μορφή PDF: 2014HlektrologiaApant.pdf (811135)  Πηγή: Μεθοδικό Φροντιστήριο 

ΦΥΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ I

Εκφωνήσεις και απαντήσεις

2015-07-16 18:01
Στην διεύθυνση αυτή θα βρείτε τις εκφωνήσεις του μαθήματος σε μορφή PDF: 2014FysikiKat.pdf (252186) Στην διεύθυνση αυτή θα βρείτε τις απαντήσεις του μαθήματος σε μορφή PDF: 2014FysikiKatApant.pdf (1183385)  Πηγή: Μεθοδικό Φροντιστήριο 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ II

Εκφωνήσεις και απαντήσεις

2015-07-16 18:00
Στην διεύθυνση αυτή θα βρείτε τις εκφωνήσεις του μαθήματος σε μορφή PDF: 2014MathKat.pdf (234,8 kB) Στην διεύθυνση αυτή θα βρείτε τις απαντήσεις του μαθήματος σε μορφή PDF:2014MathKatApant.pdf (822,2 kB)  Πηγή: Μεθοδικό Φροντιστήριο 

ΦΥΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ II

Εκφωνήσεις και απαντήσεις

2015-07-16 18:00
Στην διεύθυνση αυτή θα βρείτε τις εκφωνήσεις του μαθήματος σε μορφή PDF: 2014FysikiKat.pdf (246,3 kB) Στην διεύθυνση αυτή θα βρείτε τις απαντήσεις του μαθήματος σε μορφή PDF: 2014FysikiKatApant.pdf (1,1 MB)  Πηγή: Μεθοδικό Φροντιστήριο 

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ II

Εκφωνήσεις και απαντήσεις

2015-07-16 18:00
Στην διεύθυνση αυτή θα βρείτε τις εκφωνήσεις του μαθήματος σε μορφή PDF: 2104A.pdf (206134) Στην διεύθυνση αυτή θα βρείτε τις απαντήσεις του μαθήματος σε μορφή PDF: 2014A.pdf (546995)  Πηγή: Μεθοδικό Φροντιστήριο 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ II

Εκφωνήσεις και απαντήσεις

2015-07-16 18:00
Στην διεύθυνση αυτή θα βρείτε τις εκφωνήσεις του μαθήματος σε μορφή PDF: 2014Anaptyksi.pdf (222664) Στην διεύθυνση αυτή θα βρείτε τις απαντήσεις του μαθήματος σε μορφή PDF: 2014AnaptyksiApant.pdf (758762)  Πηγή: Μεθοδικό Φροντιστήριο 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ