2014-2015

Θέματα των Πανελληνίων εξετάσεων που έπεσαν το χρονικό διάστημα 2014-2015 μαζί με τις απαντήσεις για κάθε μάθημα γενικής παιδίας και επιλογής αντίστοιχα.

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ (μαθ.επιλογής)

Εκφωνήσεις και απαντήσεις

2015-07-03 11:19
Στην διεύθυνση αυτή θα βρείτε τις εκφωνήσεις του μαθήματος σε μορφή PDF: them_oik_epil_c_hmer_no_150602.pdf (143274) Στην διεύθυνση αυτή θα βρείτε τις απαντήσεις του μαθήματος σε μορφή PDF:liseis_oik_epil_c_hmer_no_150602.pdf (383016) Πηγή: ΟΕΦΕ  

ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Εκφωνήσεις και απαντήσεις

2015-07-03 11:25
Στην διεύθυνση αυτή θα βρείτε τις εκφωνήσεις του μαθήματος σε μορφή PDF: them_ist_kat_c_hmer_no_150529.pdf (183525) Στην διεύθυνση αυτή θα βρείτε τις απαντήσεις του μαθήματος σε μορφή PDF: liseis_ist_kat_c_hmer_no_150529.pdf (422011) Πηγή: ΟΕΦΕ

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Εκφωνήσεις και απαντήσεις

2015-07-03 11:28
Στην διεύθυνση αυτή θα βρείτε τις εκφωνήσεις του μαθήματος σε μορφή PDF: them_fis_kat_c_hmer_no_150529.pdf (284203) Στην διεύθυνση αυτή θα βρείτε τις απαντήσεις του μαθήματος σε μορφή PDF: liseis_fis_kat_c_hmer_no_150529.pdf (641106) Πηγή: ΟΕΦΕ

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Εκφωνήσεις και απαντήσεις

2015-07-04 11:31
Στην διεύθυνση αυτή θα βρείτε τις εκφωνήσεις του μαθήματος σε μορφή PDF: χημεια θεμ..pdf (248821) Στην διεύθυνση αυτή θα βρείτε τις απαντήσεις του μαθήματος σε μορφή PDF: χημεία. απα.pdf (485547) Πηγή: ΟΕΦΕ

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Εκφωνήσεις και απαντήσεις

2015-07-04 11:34
Στην διεύθυνση αυτή θα βρείτε τις εκφωνήσεις του μαθήματος σε μορφή PDF: them_lat_kat_c_hmer_no_150527.pdf (146510) Στην διεύθυνση αυτή θα βρείτε τις απαντήσεις του μαθήματος σε μορφή PDF: liseis_lat_kat_c_hmer_no_150527.pdf (341841) Πηγή: ΟΕΦΕ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Εκφωνήσεις και απαντήσεις

2015-07-04 11:35
Στην διεύθυνση αυτή θα βρείτε τις εκφωνήσεις του μαθήματος σε μορφή PDF: them_hlek_kat_hmer_esp_no_150527.pdf (323957) Στην διεύθυνση αυτή θα βρείτε τις απαντήσεις του μαθήματος σε μορφή PDF: liseis_hlek_kat_hmer_esp_no_150527.pdf (346762) Πηγή: ΟΕΦΕ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Εκφωνήσεις και απαντήσεις

2015-07-04 11:46
Στην διεύθυνση αυτή θα βρείτε τις εκφωνήσεις του μαθήματος σε μορφή PDF: them_plir_kat_c_hmer_no_150527.pdf (231219) Στην διεύθυνση αυτή θα βρείτε τις απαντήσεις του μαθήματος σε μορφή PDF:liseis_plir_kat_c_hmer_no_150527.pdf (320756) Πηγή: ΟΕΦΕ  

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Εκφωνήσεις και απαντήσεις

2015-07-04 11:46
Στην διεύθυνση αυτή θα βρείτε τις εκφωνήσεις του μαθήματος σε μορφή PDF: them_arx_kat_c_hmer_no_150525.pdf (217268) Στην διεύθυνση αυτή θα βρείτε τις απαντήσεις του μαθήματος σε μορφή PDF: liseis_arx_kat_c_hmer_no_150525.pdf (463941) Πηγή: ΟΕΦΕ  

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Εκφωνήσεις και απαντήσεις

2015-07-04 11:46
Στην διεύθυνση αυτή θα βρείτε τις εκφωνήσεις του μαθήματος σε μορφή PDF: them_mat_kat_c_hmer_no_150525.pdf (246704) Στην διεύθυνση αυτή θα βρείτε τις απαντήσεις του μαθήματος σε μορφή PDF: liseis_mat_kat_c_hmer_no_150525.pdf (494039) Πηγή: ΟΕΦΕ  

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Εκφωνήσεις και απαντήσεις

2015-07-04 11:46
Στην διεύθυνση αυτή θα βρείτε τις εκφωνήσεις του μαθήματος σε μορφή PDF: them_neoel_kat_hmer_esp_no_150522.pdf (198335) Στην διεύθυνση αυτή θα βρείτε τις απαντήσεις του μαθήματος σε μορφή PDF: liseis_neoel_kat_hmer_esp_no_150522.pdf (386215) Πηγή: ΟΕΦΕ  

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Εκφωνήσεις και απαντήσεις

2015-07-04 11:46
Στην διεύθυνση αυτή θα βρείτε τις εκφωνήσεις του μαθήματος σε μορφή PDF: them_bio_kat_c_hmer_no_150522.pdf (205014) Στην διεύθυνση αυτή θα βρείτε τις απαντήσεις του μαθήματος σε μορφή PDF: liseis_bio_kat_c_hmer_no_150522.pdf (321140) Πηγή: ΟΕΦΕ  

ΧΗΜΕΙΑ-ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Εκφωνήσεις και απαντήσεις

2015-07-04 11:47
Στην διεύθυνση αυτή θα βρείτε τις εκφωνήσεις του μαθήματος σε μορφή PDF: them_biox_kat_c_hmer_no_150522.pdf (408058) Στην διεύθυνση αυτή θα βρείτε τις απαντήσεις του μαθήματος σε μορφή PDF: liseis_biox_kat_c_hmer_no_150522.pdf (500341) Πηγή: ΟΕΦΕ  

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Εκφωνήσεις και απαντήσεις

2015-07-04 11:47
Στην διεύθυνση αυτή θα βρείτε τις εκφωνήσεις του μαθήματος σε μορφή PDF: them_org_kat_hmer_esp_no_150522.pdf (178374) Στην διεύθυνση αυτή θα βρείτε τις απαντήσεις του μαθήματος σε μορφή PDF: liseis_org_kat_hmer_esp_no_150522.pdf (248172) Πηγή: ΟΕΦΕ  

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Εκφωνήσεις και απαντήσεις

2015-07-04 11:47
Στην διεύθυνση αυτή θα βρείτε τις εκφωνήσεις του μαθήματος σε μορφή PDF: them_bio_gen_c_hmer_no_150520.pdf (316069) Στην διεύθυνση αυτή θα βρείτε τις απαντήσεις του μαθήματος σε μορφή PDF: liseis_bio_gen_c_hmer_no_150520.pdf (328296) Πηγή: ΟΕΦΕ  

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Εκφωνήσεις και απαντήσεις

2015-07-04 11:48
Στην διεύθυνση αυτή θα βρείτε τις εκφωνήσεις του μαθήματος σε μορφή PDF: them_fis_gen_c_hmer_no_150520.pdf (286492) Στην διεύθυνση αυτή θα βρείτε τις απαντήσεις του μαθήματος σε μορφή PDF: liseis_fis_gen_c_hmer_no_150520.pdf (359509) Πηγή: ΟΕΦΕ  

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Εκφωνήσεις και απαντήσεις

2015-07-04 11:48
Στην διεύθυνση αυτή θα βρείτε τις εκφωνήσεις του μαθήματος σε μορφή PDF: them_mat_gen_c_hmer_no_150520.pdf (288424) Στην διεύθυνση αυτή θα βρείτε τις απαντήσεις του μαθήματος σε μορφή PDF: liseis_mat_gen_c_hmer_no_150520.pdf (333717) Πηγή: ΟΕΦΕ  

ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Εκφωνήσεις και απαντήσεις

2015-07-04 11:48
Στην διεύθυνση αυτή θα βρείτε τις εκφωνήσεις του μαθήματος σε μορφή PDF: them_ist_gen_hmer_esp_no_150520.pdf (153048) Στην διεύθυνση αυτή θα βρείτε τις απαντήσεις του μαθήματος σε μορφή PDF: liseis_ist_gen_hmer_esp_no_150520.pdf (348299) Πηγή: ΟΕΦΕ